centrum voor jeugd en gezin Maasland

Klanttevredenheidsonderzoek
Centrum Jeugd en Gezin Maasland

Inleiding

Centrum Jeugd en Gezin Maasland wil een laagdrempelige organisatie zijn die zo veel mogelijk aansluit bij de vragen van ouders/verzorgers. U heeft kort geleden contact gehad met het Centrum Jeugd en Gezin Maasland. Graag willen wij weten hoe u vindt dat dit contact verlopen is, zodat wij weten of onze werkwijze aansluit bij uw verwachtingen of dat dit aanpassingen vraagt. Daarom vragen wij u de bijgevoegde vragenlijst in te vullen. De resultaten van de vragenlijsten worden anoniem verwerkt.

Algemene vragen

In welke gemeente woont u:
Wat vindt u van de openingstijden van het Centrum Jeugd en Gezin Maasland?

Vond U het Centrum Jeugd en Gezin Maasland goed bereikbaar?

Hoe heeft u contact gezocht met het Centrum Jeugd en Gezin Maasland?
Ga naar pagina 2